Liên hệ

đặt lịch hẹn

Hãy chủ động đặt lịch hẹn với Bác sĩ Trần Cảnh.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sắp xếp thời gian khám chữa bệnh trong thời gian sớm nhất có thể.

Bệnh viện K Trung ương Hà Nội

024.7300.10220866.29.1088

[email protected]

Leave this field blank